Broderiforums blogg Broderiakademin är en nätverkande förening som vill främja det fria broderiet på flera olika sätt. Ett sätt är att samarbeta/samverka med föreningar och organisationer som tjänar samma syfte, som till exempel Broderiforum och Kinaresor. De ger våra medlemmar vissa förmåner i form av rabatterade priser för kurser och resor.

Broderiforum bevara vårt kulturarv genom kursverksamhet och seminarier, öka kunskapen om broderi som konstart samt knyta internationella textila kontakter. Besök Broderiforums blogg.

Broderiakademin är öppna för ytterligare samarbete med andra föreningar och organisationer. Ta gärna kontakt med styrelsen!