Mikaela Saint Just Ribeiro, Kerstin Björk, Ida-Lovisa Rudulfsson och Kristina Segerlund har fördjupat sig, var och en för sig, i broderiets värld i en akademisk kontext.

Uppsatser som handlar om broderi tycker jag är intressant läsning. Tidigare hade jag ingen aning om att människor skrev uppsatser om detta vårt käraste ämne! Men det gör man, och det görs fortfarande. Här är några uppsatser som jag hittat. Läsning för dig som vill fördjupa dig i ämnen som kreativitet, kollektivt broderande och handens kunskap…

Trevlig läsning!

Kaspar Hausers hjärna

Kerstin Björk skriver i sin uppsats:

Mitt arbete handlar om vad som har uppstått medan jag väntat på att jag ska komma på vad jag ska göra i examensarbetet. I förlängning en liten hyllning till allt det där som blir medan vi väntar på ”de stora tingen”.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK – Högskolan för design och konsthantverk
Författare: Kerstin Björk; [2011-06-13]
Nyckelord: Broderi; sockerstärkning; textil konst; träd; fåglar; kors; telefonklotter.

Orminge i mitt hjärta

– en designpedagogisk undersökning om hur boende i Orminge kan ta plats i det offentliga rummet med kollektivt broderi
Mikaela Saint Just Ribeiro skriver:

Jag undersöker rätten till individens visuella uttryck i det offentliga rummet, sett ur ett maktperspektiv. Syftet är att skapa en mötesplats som kan möjliggöra för boende i Orminge att ta plats med visuella avtryck i ett kollektivt skapande. I Orminge, som är en förort till Stockholm, har undersökningen ägt rum i form av en workshop, en aktion och en utställning.

Under tre veckor i oktober 2010 kunde biblioteksbesökare till Orminge Bibliotek delta i en öppen workshop. Deltagarna, de boende i Orminge, ”målade med tråd” på duk och bestämde sedan platser där den broderade duken skulle placeras ut i det offentliga rummet. En utställning i Orminge Bibliotek skapades utifrån dokumentationen över workshopens process och dukens platstagande i det offentliga rummet (aktionen), vilket lyfte upp deltagarnas arbete och Orminge som plats. Frågeställningen som ställs i undersökningen är:

Vilka nya betydelser kan skapas då ett kollektivt broderi tar plats i det offentliga rummet?[…]

Undersökningens resultat visar bland annat att detta projekt kan läsas som en form av motmakt. Som gatukonst bär den broderade duken politisk potential att kunna ifrågasätta den demokratiska aspekten av vem eller vilka som har makten i det offentliga rummet. Deltagarnas platstagande sker via aktionen då deras artefakt utmanar det offentliga rummets strukturer. […]

Hos dessa Ormingebor fann jag en vilja att handarbeta, uttrycka sig och ta plats. Mötesplatsen fångade upp ett behov av att vilja berätta visuellt, med nål och tråd på duk.

Författare: Mikaela Saint Just Ribeiros uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI), [2011]
Nyckelord: designpedagogik; bildpedagogik; offentliga rum; offentliga platser; broderi;

Handens kunskap : en undersökning om händernas kreativa arbete i en läroprocess

Kristina Segerlund skriver:

Den här undersökningen behandlar frågorna:

Hur kan erfarenheter och lärande formuleras genom händernas kreativa arbete hos en grupp elever i ett hantverkspedagogiskt projekt? och Hur kan handens kunskap fungera som språkligt verktyg i en lärandesituation?

Undersökningen tog plats i en workshop utformad kring handens kunskap och kreativitet. En grupp döva och hörselskadade elever fick arbeta kreativt med händerna med broderi och praktiskt arbete i ett försök att se hur erfarenheter och lärande formuleras i grupp och individuellt. Min ambition var även att utforska hur det går att kommunicera med handens kunskap.

Jag har utfört en hantverkspedagogisk undersökning inspirerad av etnografisk metod, vilket i praktiken har inneburit deltagande observationer och samtal med deltagare i en workshop. Jag har förhållit mig kring begreppen handens kunskap, tyst kunskap och kreativitet.

Deltagarna formulerade erfarenheter och lärande genom det kreativa arbetet med händerna. Det kom till uttryck i görandet, utforskandet och färdigheten. När deltagarna i undersökningen utforskade med händerna och gick in i den koncentrationen som det kreativa arbetet medförde kunde de förvärva kunskap genom den direkta materiella erfarenheten i görandet.

Som pedagog ser jag stora möjligheter med handens kreativitet och kunskap. Det är en utforskande metod som ger hela människan nya erfarenheter och intryck. Att använda handens kunskap som språkligt verktyg genom att visa, iaktta, pröva och känna i en lärandesituation var en utmaning som för mig öppnat för nya pedagogiska rum med väldigt kreativa lösningar. När vi gav våra händer och det de gjorde en ärligare chans, anser jag att vi även gav oss själva och våra egna erfarenheter en större möjlighet att växa i kunskapen.

[…] Allt broderi hängde i luften eller vilade på golvet i examinationsutställningen, det gick en röd tråd mellan citaten och de av deltagarna i undersökningen broderade inslagen. Broderierna kommunicerade mot en affisch där mina händer broderade. På några av gestaltningens broderier fanns nål och tråd som bjöd in betraktaren till att iaktta, pröva och känna.

Detta är en uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)
[2011]
Nyckelord: hantverk; pedagogik; personer med hörselskada; döva personer;

Sju sorters ensamhet

Ida-Lovisa Rudolfsson skriver:

Jag vill berätta och jag väljer att göra det med stygn, tyg och färg.

I sviten Sju sorters ensamhet är det tyst och tomt, människorna vet inte riktigt vad de ska ta sig till. De har allt de tänker att de behöver, de har ett fint och prydligt hem, de har ett jobb att gå till och en familj som möter dem när de kommer hem. Ändå infinner sig inte den där lyckan de har hört talas om att man ska leta efter. Det är något som fattas.

Något är snett i samhället idag och det bekymrar mig. Jag tror att det därför jag återkommer till gråzonen, till ensamheten och allt det om skaver. För att på så sätt kanske kunna förändra, om än bara lite, eller i alla fall förstå varför det är som det är. Med hjälp av böcker, filmer, P1 och helt vardagliga skeenden försöker jag ringa in vad det egentligen är jag vill säga. Jag försöker förstå varför jag vill säga det och om det är fler som ser samma sak. Böckerna, filmerna och radion blir till mina bollplank och ger mening åt mitt arbete.

Jag har i mitt masterprojekt hittat metoder för att få ett snabbare flöde i min arbetsprocess. Jag har letat efter en textil teknik som kan samsas med broderiet och jag fann den i tryckverkstaden. Jag har screentryckt, målat, hällt och insett hur användbar vanlig bokplast är för att maskera detaljer med. Bilderna har blivit större, mörkare och broderiet likväl som berättelserna har fått fler tomma ytor att spela mot.

Någon sa att min arbetsprocess är som livet, det lunkar på och skeenden fogas samman allt eftersom. Mina bilder glider in i varandra, människor och saker återkommer, pusselbitar faller på plats. Världen runt omkring vävs in mellan raderna och plötsligt förstår jag någonting, om mig, om mänskligheten och det därmed att bara finnas till känns plötsligt så oändligt enkelt. För ett ögonblick. Allt sker hastigt. Och är borta.

[2010-07-07]
Ida-Lovisa Rudolfssons D-uppsats skrevs vid Göteborgs universitet/HDK – Högskolan för design och konsthantverk.
Nyckelord :Textil konst; broderi; screentryck.

På den förra versionen av Broderiakademins hemsida hade någon gjort en sammanställning av uppsatser som handlar om broderi, det här var några fler. Har jag missat något/någon som vi skriva om i framtiden tipsa mig gärna!

Text och foto: Hanna Andersson

2 reaktioner till “Fler uppsatser som handlar om broderi

  1. Hanna, tack för en bra sammanställning av dessa uppsatser. Ska undersöka vidare, väckte min nyfikenhet.

    Gilla

  2. Trevlig läsning, finns det fler uppsatser är jag intresserad. Roligt att läsa andras tankar om broderi. Har många gånger tänkt att man skulle skriva ner sina tankar när man håller på med sitt broderande, det kommer ju otroligt mycket tankar med nål och tråd i handen.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.