Kalenderåret börjar 1 januari

Som ni redan sett har vi fått in en motion i år, den är bifogad kallelsen till årsmötet som vi skickat ut. Men i år kommer styrelsen också att presentera två egna förslag på årsmötet. De står med som punkter i dagordningen för årsmötet (också utskickad till alla medlemmar), men här kommer båda våra förslag skriftligt förklarade så att ni alla hinner kolla igenom dem i lugn och ro.

Ställ gärna frågor nedan eller mejla till styrelsen!

Styrelsens förslag till Årsmötet den 24 oktober 2015.

Styrelsens förslag 1: ändra till kalenderår

Styrelsen föreslår ändring av räkenskapsår tillika medlemsår till kalenderår januari – december, i stället för som nu september – augusti. Nuvarande räkenskapsår ställer till problem med medlemsavgifter och ger föreningen onödigt mycket arbete och kostnader gällande påminnelser och utskick.

Kalenderår skulle förbättra föreningens arbete och administration, gällande bankuppgifter, kontrolluppgifter och deklaration.

Det uppstår missförstånd bland medlemmarna med nuvarande brutet medlemsår. Kalenderår skulle göra det enklare att komma ihåg nytt år = nytt medlemskap, en administrativ förbättring som gynnar även medlemmarna.

Ett kalenderår gör medlemstidningens numrering mer logisk, nr 1-2 i juni och nr 3-4 i december.


Styrelsens förslag 2: ta bort suppleanterna

I stället för som idag två suppleanter ska två ordinarie ledamöter väljas. Styrelsen kommer då att bestå av åtta ordinarie ledamöter, och inga suppleanter.

Redan idag fungerar suppleanterna i BRAK:s styrelse som ordinarie ledamöter men vi tror att med endast ordinarie ledamöter får Broderiakademin en stark och engagerad styrelse som arbetar för föreningens bästa.


Alla närvarande på årsmötet 24 oktober kommer kunna rösta på förslagen när de läggs fram.

Påminnelse om medlemsavgiften

Styrelsen vill också påminna alla om att det är NU i september du ska betala din medlemsavgift. Information om inbetalning av medlemsavgift har skickats ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Den finns också på info-sidan i alla nummer av medlemstidningen samt på hemsidan. Har du inte betalat ännu gör det gärna denna vecka.

med vänliga hälsningar
Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi
styrelsen@broderiakademin.nu

7 reaktioner till “Styrelsen förslag: Kalenderår och inga suppleanter

 1. Räknar jag fel?
  enligt stadgarna består Braks styrelse av ordförande,sex ledamöter samt två suppleanter.
  Detta är nio personer.Enligt styrelsens förslag ska suppleanterna väljas in som ordinarie ledamöter.När jag räknar blir detta en styrelse,som kommersat bestå an nio personer inte åtta som det står i styrelsens förslag.Har jag räknat fel?
  Blir inte detta en dyr kostnad för en förening som endast har cirka 1000 medlemmar.En suppleants uppgift är i min uppfattning en ersättare när någon ledamot i styrelsen har förhinder inte en person som ska vara med på alla styrelsesammanträden.
  Om styrelsen ska utökas undrar jag vilka uppgifter i styrelsearbetet är det som behöver extra stöttning? Kommer styrelsen att under 2016 genomföra projekt,som kräver extra arbetsinsatser av styrelsens medlemmar?
  I Skåne Syd kan vi inte finna uppgifter om vilka ersättningar,som utgår till styrelsen ledamöter.
  Vi förmodar att resor och hotell kostnad utgår till ordinarie ledamöter vid styrelsesammanträden men ersätts dessa kostnader även till suppleanter?
  Hur är det med konferensavgift? Betalar medlemmarna styrelsens konferensavgift?
  Vilken ersättning utgår till valberedningen?
  I vår lokalgrupp har vi också diskuterat hur omöjligt det är att välja in nya styrelsemedlemmar när vi inte får någon information om vilka kandidater som finns.
  Som lokalombud känner jag att jag kan inte rösta vid årsmötet om jag inte vad jag röstar på. Information vid årsmötet om kandidaterna är för sen tidpunkt att informera oss som ska rösta.
  Vid årsmötet 2015 valdes Kate Warell som sekreterare.Kate avsade sig uppdraget efter kort tid och Christina Lilja övertog sekreteraruppgifterna.Varför har inte styrelsen upplyst medlemmarna om detta?
  Allting blir mycket enklare om styrelsen bemödar sig om att ge oss medlemmar information och många frågetecken kan rätas ut.
  Kerstin Nettelblad

  Gilla

 2. Bästa Kerstin!
  Jag tycker att du har rätt i att det vore intressant att veta vilka som är föreslagna till styrelsen. Visserligen får man väl lita på att valberedningen gjort ett bra jobb, men visst känns det just att veta vilka man föreslagit.
  Däremot håller jag inte med i ditt resonemang om suppleanter. En stark styrelse har intresserade ledamöter som tar aktiv del i arbetet. Det gör ordinarie ledamöte och i de flesta fall även suppleanter. Om suppleanten får status av ordinarie ledamot tror jag att ansvaret blir än större och arbetet får större kontinuitet.
  Vi ses väl på årsmötet
  Hoppas Barbro Liindberg

  Gilla

 3. Hej!
  Skåne Syds medlemmar misstror inte Braks valberedning,men vill veta något om de personer som kommer ifråga om inval i styrelsen.
  Vilka kompetenser behövs i styrelsen? De kandidater som blivit tillfrågade skulle väl kunna berätta på hemsidan om det som de kan tillföra i ett styrelse arbete. En av våra medlemmar pekade på vikten av att blivande styrelsemedlemmar bor på olika håll i Sverige.Vi bor ju i ett mycket avlångt land och alla delar av Sverige behöver representeras i en riksstyrelse.
  En medlem pekade på skillnaden mellan val i en liten lokal t.ex hembygdsförening där alla känner väl till kandidater,som föreslås på ett årsmöte och val till en riksförening. I en riksförening tillhör det god föreningsstöd att de som kandiderar till val presenteras för medlemmarna.Ofta sker detta i det utskick som meddelar om årsmöte.
  Om medlemmarna inte får information blir det valberedningen och inte medlemmarna som väljer styrelse.
  En medlem vill gå ur föreningen om det inte blir någon ändring. Motivering till detta är att toppstyrning är en form av maktmissbruk.
  I artikeln där styrelsen presenterar sin proposition om att utöka styrelsen finns en uppmaning till medlemmarna att ställa frågor.
  Nu börjar vi i Skåne Syd undra över varför vi inte får några svar.
  Att inte svara är ju tyvärr också ett svar. Det visar att medlemmarnas intresse för hur verksamheten i Brak bedrivs inte är något som intresserar styrelsen.
  Vi vill fortfarande ha svar och det gäller samtliga frågor vi ställt.
  Medlemmar i Skåne Syd,som väntar på svar

  Gilla

 4. Hej hej,
  Styrelsen består av nio personer varav två är suppleanter idag.
  Stadgarna: ”§ 10. Styrelsen skall bestå av ordförande, sex ledamöter samt två suppleanter.” Styrelsen föreslår till årsmötet att alla blir ord. ledamöter då vi tror att engagemanget blir större och delaktigheten ökar.

  Ersättningar till styrelsen och valberedningen ser ut enl följande (årsmötesprotokoll 2014) ”Ingen förändring föreslås. Ordförande, kassör och sekreterare erhåller 990 kr/år. Milersättning utgår enligt statligt avtal med 18,50 kronor/mil eller billigaste färdsätt. Traktamente utgår ej. En revisor och en ur valberedningen ersätts för resa och en natts uppehälle i samband med årsmötet”

  I många år och genom många styrelsekonstellationer så har det sett ut så här: hela styrelsen, inkl suppleanter, är välkomna på alla styrelsemöten och alla får sin resa och boende betalt. Alla har ju naturligtvis inte alltid möjlighet att närvara. Vi letar dock alltid efter billigt boende, alla bor i dubbelrum. Endast frukost ingår, all övrig mat och förtäring (ex fika) betalar ledamöterna själva. Styrelsens ledamöter får konferensavgiften till årsmötet betald.

  Alla är alltid välkomna att kommunicera och tipsa valberedningen gällande styrelseledamöter (vilket också en hel del medlemmar gör). Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter presenteras som vanligt på årsmötet.

  Vi hoppas att vi alla ses på årsmötet i Södertälje!
  Styrelsen
  gnm.
  Madelene

  Gilla

 5. Hej!
  Styrelsens förslag låter högst vettiga båda två!

  Tyvärr kan jag inte vara med på årsmötet, men jag har svårt att tro att de inte skulle gå igenom.

  Gilla

 6. Hej!
  Det gläder mig att ni nu ändrar verksamhetsåret till kalenderår igen. Det hade vi för så där en 15 år sedan. Men så kom en motion att medlemmarna inte ville betala sin avgift i januari då så mycket annat skulle betalas. Och årsmötet beslöt att återgå till det gamla verksamhetsåret från sept – sept.

  Gör ny ett försök att lägga med inbetalningskortet i tidningen eller skriv tydligt att det skall betalas under januari månad så slipper ni ett extra utskick. I mina grupper finns många som inte betalar över nätet och som inte heller har någon dator. Själv undrar jag hur de klarar sig utan.

  Ha ett trevligt årsmöte. Jag kommer tyvärr inte då jag är uppbokad för ett annat evenemang.

  Pian Bates

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.