styrelsemote_gbg3_2016

Årets första styrelsesammanträde ägde rum i ett snöigt Göteborg 23 och 24 januari. Det blev två intensiva dagar med styrelsearbete och det var mycket att sätta sig in i för vår nya ordförande Barbro och de två nya ledamöterna – Kicki och Lena.

Lena hade ordnat en central lokal att träffas i och där hade hon gjort en liten miniutställning med alster från sin lokalgrupp Textila Äventyr (Marita Lagerstedt har gjort de små bilderna nedan som är så smakfullt både gjorda och monterade). Tänk så mycket vackert och häftigt som broderas av alla BRAK-are.

styrelsemote_gbg4_2016

styrelsemote_gbg2_2016

Många viktiga frågor togs upp till diskussion bl.a. hur gick årsmötet, frågan om Broderiakademin ställer sig bakom lotterier och om vi ska skänka pengar till välgörenhet, en eventuell Kinaresa, kontakten med alla lokalgrupperna som nu är 47, kommande styrelsemöten m.m. I och med att vi ändrat räkenskapsår måste många av våra dokument ändras och detta diskuterades också.

Beträffande lotterier och pengar till välgörenhet har styrelsen tagit beslutet att det är upp till lokalgrupperna att ha sådana aktiviteter. Skälet är att vi inte anser oss kunna använda medlemmarnas pengar varken till denna eller andra välgörenhetsorganisationer hur behjärtansvärda de än är. Vår förening är en ideell förening utan några politiska eller religiösa bindningar.

Vår hedersordförande Elsa Agelii kom och hälsade på sent på lördagseftermiddagen och följde sedan med till den gemensamma middagen. Det är alltid lika trevligt att träffa Elsa.

styrelsemote_gbg_2016

Vi anlände till Göteborg med trottoarer fulla med snö och lämnade Göteborg med trottoarer fulla med snöglopp efter ett givande och trevligt styrelsemöte.

Text: Christina Lilja, sekreterare
Foto: Madelene Edlund, ledamot

** Tidigare rapporter från våra styrelsemöten hittar du på hemsidan här.

19 reaktioner till “Rapport från styrelsemöte i Göteborg (#1 2016)

 1. Hej
  Lycka till nya styrelsen.
  Kul att veta vad ni tänker och planerar.
  En fråga hur kommer det sig att medlemmarna inte får del av hela protokollet?
  Vänligen Lisbeth

  Gilla

 2. Varför får inte medlemmarna i Brak veta bakgrunden till att styrelsen fattat beslut om att inga pengar i Braks kassa ska skänkas till FN: s organ FNUHRC?

  Hedersordförande Elsa Agélii hade skrivit ett brev till årsmötet.
  Detta brev blev felbehandlat. Brevet lästes i valda delar upp på middagen efter årsmötet.Styrelsen hade då tagit bort Elsas vädjan till årsmötet att skänka pengar till UNHCRs verksamhet.
  Det är skamligt att behandla vår hedersordförande på detta sätt.
  I Sverige har vi yttrandefrihet och censur får inte förekomma.
  Brevet borde tagits upp under övriga frågor.

  Elsas liv och konstnärsskap genomsyras av engagement för människor som lever i utsatthet.Denna anda ska därför genomsyra den förening hon en gång startade. Det är därför man har ett hedersordförandeskap. Fritt broderi är ett sammanhållande intresse men utöver det har föreningen en ideell värdegrund.
  Ytterst handlar detta om vilket samhälle vi vill leva i. Hur väljer vi att behandla våra medmänniskor?
  Många ideella föreningar ex fotbollsföreningar,kvinnoförbund, frireligiösa förbund osv osv har valt att på årsmöten besluta om att med bidrag stötta människor på flykt och människor i flyktingläger.
  Vi befinner oss i en unik situation miljontals människor har inte mat,inte rent vatten,ingen medicinsk vård. De är totalt utblottade.
  Elsas vädjan om att skänka pengar till hjälp åt dessa människor är därför en fullt rimlig vädjan till Årsmötets deltagare.
  Styrelsen har handlagt Elsas brev fel och istället för att tiga om detta, ta ert ansvar och erkänn att ärendet tog fel vägar Det kan uppstå situationer i en förening som går snett. Bästa sättet är att erkänna misstaget och reda ut situationen,
  att komma med undanglidningar i kryptiska protokoll vittnar om en tendens till maktfullkomlighet och översitteri.

  Vem vill ha det så i en förening?
  Jag hoppas fler yttrar sig i detta ärende.Tystnadens kultur råder väl inte i vår förening?
  Kerstin Nettelblad

  Gilla

 3. Hej styrelsen!
  Vilket härligt gäng! Jag önskar er lycka till i arbetet. Vet ju att man kan ha det hur kul som helst när man hjälps åt i demokratisk och välvillig anda! Kram på er allihop.

  Gilla

 4. Hejsan Kerstin!
  Stor eloge för ditt och alla andras stora engagemang i människors svåra och utsatta situation i delar av vår värld.
  Själv engagerar jag mig också på olika sätt och jag kan känna och undra som du; vad gör vi i föreningen för att bidra till att människor får möjlighet att skapa bättre liv.
  Dock har jag funderat och i skrivandets stund har jag nog, vill understryka ”nog”, samma uppfattning som styrelsen och årsmötet. Att varje lokalgrupp har ett alldeles fritt utrymme i sin grupps och därmed i föreningens namn möjlighet att bidra på olika sätt. För dig och mig är det till och med önskvärt att vi bidrar. Det skapar ett engagemang och en gemenskap i gruppen samt kan bidra till det kanske allra viktigaste; samtal som kan ge en djupare förståelse för hur människors livsvillkor ser ut. Detta hoppas och tror jag kan öka kunskapen och därmed minska den fientlighet mot människor som sprider sig som en löpeld.
  Att ”stora” föreningen ska bidra vore kanske bra men jag tror att vi i det lilla kan göra mer, viktigare och tydligare skillnad i vår närmiljö. Just den närmiljö där det hotfulla, föraktfulla och fördomsfulla sprider sig. Jag menar köksbordsrasismen. Jag tror du förstår vad jag menar. Varma hälsningar från Pia

  Gilla

 5. Hej hej,
  Elsas brev lästes upp till sin helhet under årsmötesmiddagen (av undertecknad som representant för hela styrelsen, dit brevet skickats) – med den enda ändringen att uppmaningen att hjälpa människor/flyktingar i världen via UNHCR riktades till enskilda medlemmar/lokalgrupper efter förmåga isf föreningen.
  Kritik riktades till styrelsen pga av denna ändring efter detta varför en förklaring till detta beslut, dvs att föreningen inte använder sina pengar/medlemmarnas till välgörenhet (hur behjärtansvärt och viktigt ändamålet än är ) gavs. Jag, styrelsen, sa också att om medlemmar vill och kan så är det naturligtvis helt okej, och mer än så, att hjälpa människor på det sätt de vill och kan. Detta meddelades till alla deltagare av årsmötet/konferensen under söndagen. Styrelsen inbjöd till dialog men ingen hade då något att säga eller tillägga, alla verkade helt nöjda med förklaring, argument och ståndpunkt.

  Vänligen
  Madde
  Ledamot
  Styrelsen

  Gilla

 6. Tack för dina ord,Pia.
  Du satt ordförande vid årsmötet och vet att Elsa Ageliis brev där hon vädjar till deltagarna om stöd till UNHCR inte lästes upp under årsmötetsförhandlingarna. Styrelsen hade egenmäktigt valt bort frågan. Protokollet från årsmötet ligger på Braks hemsida och verifierar mitt påstående.
  Medlemmarna fick därför ingen möjlighet att yttra sig i frågan.
  Brevet lästes upp på kvällen vid middagen och då i censurerat skick.
  Frågan har behandlats på styrelsemötet sista helgen i januari därför att Ivar Hecksher och undertecknad bett styrelsen behandla Innehållet i Elsas brev.
  Att en styrelse medvetet nonchalerar ett brev skrivit av föreningens hedersordförande är kränkande och signalerar en besserwisserattityd gentemot medlemmarna.
  Alla som deltog på årsmötets förhandlingarna kan intyga att Elsas brev aldrig togs upp.

  Kerstin

  Gilla

 7. Bästa Kerstin!
  Jag förstår din upprördhet.
  Nu har Broderiakademin en ny styrelse. Vi som är valda kommer att fullgöra vårt uppdrag med stort allvar och efter demokratiska principer. I stadgarna står att Broderiakademin skall vara vidsynt.
  Jag, som ny ordförande, vädjar nu till dig och alla andra att lämna denna fråga och gå vidare.
  Med de bästa hälsningar
  Barbro Li

  Gilla

 8. Hej Lisbet!
  I styrelseprotokoll redovisas styrelsens inre arbete. Revisisorerna läser protokollen och dessa tillsammans med de ekonomiska redovisningarna granskas av revisorerna inför årsmötet.
  På vår hemsida lämnas en information från styrelsemötet. Alla medlemmar är självklart välkomna med frågor eller synpunkter till styrelsen.
  Tack positiva ord!
  De bäsra hälsningar från
  Barbro Li

  Gilla

 9. Tack för trevligt mottagande samt middag i samband med styrelsemötet. Ingenting nämndes då om punkten Välgörenhet under styrelsemötet. Ja, det är trevligt att träffas, men jag kan inte hjälpa att jag känner ett växande främlingskap inför denna ”trevlighetskultur ” till varje pris. Från andra sammanhang i livet är jag van vid rakare kommunikation.

  Jag tackar Kerstin Nettelblad för hennes beskrivning: ”Elsas liv och konstnärsskap genomsyras av engagement för människor som lever i utsatthet. Denna anda ska därför genomsyra den förening hon en gång startade. Det är därför man har ett hedersordförandeskap. Fritt broderi är ett sammanhållande intresse men utöver det har föreningen en ideell värdegrund.”

  Jag måste säga att jag känner mig alltmer ensam i denna förening.

  I stadgarna står mycket riktigt att föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden, samt vidsynt. Men inget förbjuder oss väl att visa medmänsklighet? Förslaget kom till helt impulsivt mot bakgrund av katastroferna med alla flyende människor. Det känns ju skönt att flera lokalgrupper redan agerat till deras hjälp!

  På grund av hur styrelsen censurerar (klipper bort avsnitt ur) brev från mig till årsmötet, samt förminskar mitt förslag om bidrag till UNHCR till ”välgörenhet” och sedan helt maktfullkomligt formulerar om det som fortfarande kallas mitt brev, vill jag inte längre vara ”hedersordförande” i Täcklebo Broderiakademi.

  Följande avslutning av mitt brev lästes inte upp inför medlemmarna, som alltså inte fick ta ställning till förslaget.

  Citat: ”Vi vill vara en del av en lustfyllt skapande fredsrörelse.
  MIN HÄLSNING TILL ER HÄR I SÖDERTÄLJE I DAG ÄR ENKEL:
  I tacksamheten över vår frihet och vår nästan obegränsade möjlighet att finna glädje i Skapandet, sänder vi tankar till de människor som nu flyr för livet från krig och förtryck.
  Mitt förslag är att Broderiakademin skickar en rimligt stor summa till FN:s organisation till hjälp för Flyktingar: UNHCR. De driver läger i Libanon, Jordanien m.fl. länder och pengar behövs sannerligen.
  Med varma hälsningar till er alla broderande SYSTRAR!” (jag visste inte då att vi även har en broderande broder ibland oss!)
  —————————————————————————–
  Styrelsen beter sig maktfullkomligt och glider på sanningen. Jag avslutar nu mitt deltagande i denna förening.

  Tack Kerstin Nettelblad och Ivar Hecksher för ert agerande i denna fråga. Det uppskattar jag mycket.

  Elsa Agélii
  initiativtagare till denna förening.

  Gilla

 10. Elsa!
  Oj, så tråkigt och sorgset med inre motsättningar. Jag som ganska ny i Broderiakademin har vare sig insyn eller bakgrund till det du beskriver.
  Att jag är ny i Broderiakademin innebär inte att jag är ovetande om din roll för denna förening och allt du gjort på broderifronten.
  ”Vår frihet och obegränsade möjligheter att finna glädje i skapandet”, som du skriver, borde kunna få oss att bidra för en bättre värld. Utan egna konflikter.

  I mina två senaste broderier, trängde sig världen på. Just mötet med en UNHCR-värvare inspirerade till ett broderi samt attackerna i Paris trängde sig på. Mitt i maktlösheten över hur världen ser ut.

  För längesedan hörde jag om en förening Djurens vänner, där medlemmarna inte kunde komma överens och till och med slogs. Det är synnerligen tråkigt när så sker, och som nu, att du inte känner dig hemma i din egen förening. Det grumlar broderandets glädje.
  Hur ska föreningen öppna en återgång till din självklara hedersplats och få dig att känna dig innesluten i det som du lagt grunden till?

  Margareta Callersten Brunell

  Gilla

 11. Hej broderivänner.

  Elsa är våran herdesorförande, Elsa är den som startade föreningen. Elsa gav i sitt brev ett förslag att Täcklebo broderiakademi skulle skänka en rimligt stor summa av medlemmarnas pengar till FN:s organisation för människor på flykt.

  Brevet lästes upp på lördagen under middagen inte helt ordagrant, styrelsen fick backning på det och på söndagen lästes brevet upp igen denna gången helt ordagrant. Styrelsen förklarade, genom Madde, hur vi tänkt och resonerat kring Elsas förslag. Det gavs möjlighet för vem som helst att i demokratisk anda framföra sin mening kring innehållet och huruvida man tyckte att vi skulle skänka pengar till välgörenhet eller inte. Då det inte uppkom någon diskussion så tycker jag att man kan anta att de som var där höll med om det resonemang som styrelsen la fam. Men där och då i Södertälje var det uppenbarligen ingen som tyckte något annat än styrelsen, det framkom i alla fall inte då. Det är demokrati.

  Ha det gott vänner och brodera mera //Ann

  Gilla

 12. Hej BRAK-vänner!
  Broderiakademins ändamål är tydligt och välformulerat i stadgarna §3.
  Mot dessa mål ska styrelsen arbeta.
  Till detta betalar vi våra medlemsavgifter.

  Vidsynt innebär inte att medlemsavgifterna kan användas till annat.

  Styrelsens ansvar och beslut att inte ta upp frågan om pengar till välgörenhet under övriga frågor på årsmötet var korrekt. Om en omröstning gett ett ja-resultat, hade det inneburit ett brott mot stadgarna.

  Elsa Du har nog fler ”tysta vänner” än Du anar, som beundrar ditt engagemang och även ekonomiskt stöttar projekt som du brinner för.
  Det är gåvor som vi ger av privata medel och man bestämmer själv
  vilka organisationer man stödjer.

  Styrelsen önskas glädje, inspiration och trivsel för att kunna utföra ett utvecklande arbete för oss medlemmar.
  Ingegerd Gyrulf

  Gilla

 13. Till vår grundare av Broderiakademin Elsa Agélii:

  Jag blev bestört när jag läser att du inte känner dig hemma i föreningen längre. Jag förstår att du känner dig orättvist behandlad, men jag vill att du stannar kvar som vår hedersordförande.

  Det där med att skänka pengar till välgörenhet inom föreningen görs redan i det tysta. Jag donerade en av mina tavlor till en julbasar och lotteriet inbringade 1700 kronor till Hela människan. Britt Carlsson

  Gilla

 14. Vad som blev fel på årsmötet har jag inga exakt detaljerade informationer om. Jag var inte närvarande p g a besök i EU-parlamentet i Brüssel.
  Ett brev från Elsa Agélii har tydligen inte lästs upp korrekt och fått förväntad förståelse.Budskapet nådde inte ut till aktiv handling. Jag har förstått att det blev upphovet till ett stort missförstånd i samtal med närvarande medlemmar.
  Beklagligt att beslut fattas så fort och oövertänkt om eventuella insamlingars vara eller inte vara. Som jag ser på dilemmat, är det fritt fram att samla in medel till behövande i alla former av grupper av människor utan att regler ska hindra generositet till uppenbara behov för överlevnad.
  Varför inte ge av vars och ens överflöd? Nu omgående? I en korg – direkt? I vårt land har vi tak över huvudet, mat för överlevnad och rent vatten att dricka av. Dessutom är vi skyddade av en rättsstat och lever i en demokrati. Med inspiration från Elsa Agélii och hennes bragder i världen kan vi bidra med det vi kan avstå från samt brodera om våra våndor inför en föränderlig framtida världsbild. Brodera och ställ ut! Påverka med Ditt broderi! Gör som Elsa Agélii! Se budskapet från utställningen ”Det stora stygnet” i Göteborg!

  Gilla

 15. TILL MEDLEMMARNA I TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI

  Tack för de yttringar av stöd, förståelse, undran och bestörtning m.fl uttryck för engagemang i den ursprungliga frågan, den om behandlingen av mitt brev till årsmötet. Min uppfattning om det skeendet kvarstår, men nu går åtminstone jag vidare…

  Jag har tänkt några varv till i frågan om hedersordförande eller inte.

  Jag har tackat ja till att fortsatt engagera mig i valet av stipendiat till vårt stipendium. Det är ju fortfarande mitt initiativ, som föreningen har ställt sig bakom och det är jag glad för och känner ansvar för.
  Därutöver kommer jag att vara mycket tillbakadragen i föreningen.

  Jag vill förklara.
  1969 som 30-åring öppnade jag en dörr till förståelse av skeendena i världen. I min barnsliga oskuld i radhuslivet med barn och familj hade jag då ännu inte förstått att även jag skulle kunna engagera mig i samtidsfrågorna. Då var det Vietnamkriget, kärnkraften, miljön och kvinnofrågor. Grupp8 blev en av mina tidiga viktiga anknytningspunkter…. När vissa dörrar till insikt har öppnats sätter verkligheten en fot i dörrspringan och det går inte att stänga igen!
  Jag började förstå vilken kraft som finns att hämta i skapandet. En kraft till förändring genom den självtillit som ett skapande kan ge. Från min barndom inom frikyrkan lärde jag det viktiga att Gud vill att jag skall dela med mig av gåvor jag fått. Detta håller jag fortfarande för sant även om gud har fått en lite annan betoning.
  I denna övertygelse kom Broderiakademin till. Och det tycks ju fungera. Jag önskar en anda i vår förening: generös, nyfiken och öppen, även oppkäftig och ifrågasättande när så behövs. Den andan kanske finns men jag upplever den inte.

  Om jag nu känner mig främmande i denna förening så beror det på känslan att engagemang i samtidsfrågorna väljer vi att förhålla oss ytligt till och vissa frågor bör inte nämnas eller på djupet diskuteras. Då kallas det POLITIK, och det sysslar vi inte med.
  Detta kallar jag trevlighetskultur och jag trivs inte – känner mig främmande. (opassande)

  Jag har varit glad att kunna förmedla idéer med en samhällsinriktning till er medlemmar i Broderiakademin, men sedan en tid känns det inte så möjligt, så min inspiration till sådant har sinat.
  Nu känner jag att min tid är dyrbar jag får inte förskingra den. Jag vill fortsätta så länge jag kan att göra broderier, som känns angelägna för mig. Det kräver koncentration, jag måste värna min tid mer än jag hittills förmått.
  Tack för att ni arbetar vidare och utvecklar Broderiakademin i en vital riktning.
  Här skickar jag med mitt senast färdiga broderi
  REGNSKOGEN BRINNER. 65X65 CM

  VAR INTE RÄDD !
  TÄNK SJÄLV !
  BRODERA FRITT!

  Med varma lyckönskningar till den nya styrelsen och till er alla
  Elsa

  Gilla

 16. Kära Elsa och alla ni andra i Broderiakademin.
  Jag är så glad över att Elsa är vår hedersordförande! Inspirerande, engagerande och provocerande. Vi behöver alla tänka och reflektera över den värld vi lever i och vad som får oss att uttrycka oss i bild och texter. Vi är varandras omvärld. Gemensamt har vi behovet att berätta med nål och tråd och textilier vad som rör sig inom oss.
  Allt gott önskas er alla nu när ljuset är på väg tillbaka till oss.
  Barbro

  Gilla

 17. Till Elsa

  Jag blev bestört när jag läste att du ville lämna broderiakademin. Du är mycket viktig för oss, dina broderivänner i Bohuslän. Vi är stolta över dig och ditt arbete! Eftersom jag inte deltog i årsmötet kan jag inte uttala mig om vad som hände där, men tycker det är viktigt att föreningen visar upp en seriös och positiv bild av verksamheten och kan diskutera frågor fritt och öppet.

  Gilla

 18. Hej Elsa jag såg utställningen” Verkligheten sätter spår” i Göteborg i mitten av sjuttiotalet. Själv gjorde jag bilder men den textila bilden hade då inget egentligt värde annat än i små kretsar, i hemmen och inom hemslöjden. Men som konstbild med ett angeläget innehåll relativt okänd. Ja Hannah Ryggen hade jag mött.Så denna utställning betydde oerhört mycket, betyder fortfarande oerhört mycket för mig, för oss som vill solidaritet, reagera för att agera för en jämlik framtidsutveckling med fredliga tecken i världen. Jag är glad att du står för det och att du gör bilder som står för det. Att du är en av dessa ”besvärliga” människor som världen behöver. Allt gott till dig hälsn MoonKee Horne

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.