Helle Rosborg tar emot Täcklebo broderiakademi elevstipendium av Barbro Lindberg, ordförande.

Täcklebo Broderiakademi delar varje år ut ett stipendium till en student som på ett intresseväckande sätt använder och utvecklar broderiet som konstform. Nomineringar görs av HDK och Stenebyskolan i Göteborg samt Konstfack och HV:s Skola i Stockholm.

Täcklebo Broderiakademies Elevstipendie 2020, tilldelas Helle Rosborg, Handarbetets Vänners Skola.

MOTIVERING:

Helles uttryck i verken är spännande och talar till betraktaren på ett intressant sätt. Kopplingen mellan tecknandet och broderiet är tydlig och tilltalande. Detaljerna i verken presenteras i varje stygn och får betraktaren att känna varje rynka och form utan att ens röra vid ansiktena.

Jury: Ann Samuelsson, Emma Ewadotter, Lena Andersson, Elsa Agélii.