Datum för ansökan gick ut den 10 januari.

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi har fått äran att utse en stipendiat till minne av Harald Edström, 1937–2020.

Harald Edström broderade fantastiska textila verk. Nu har Haralds vänner skänkt 5 000 kronor till ett stipendium, som ska kunna sökas av medlem Täcklebo Broderiakademi.  Stipendiet är ett engångsstipendium och ska inte förväxlas med vårt Medlemsstipendium.

Syfte: Att uppmuntra och bejaka lusten, glädjen och fantasin i det fria, gränsöverskridande broderiet vilket främjar tankens frihet.

Kriterier: Stipendiet ska användas på det sätt som stipendiaten ans-er bäst gagnar den personliga utvecklingen inom det textila området. Detta ska beskrivas i ansökan.

Vem kan söka? Den som är medlem i Täcklebo Broderiakademi, dock inte styrelseledamöter. Styrelsen utser stipendiaten. Styrelsens beslut kan inte överklagas.  Utbetalning av stipendiesumman sker efter det att stipendiaten utsetts.

Vi ser fram emot en skriftlig redovisning.

Vill du söka detta stipendium?

Skriv: Ansökan av Harald Edströms stipendium.

Ansökan ska innehålla: Namn, adress, telefon, e-postadress, födelseår, antal år du varit medlem i Täcklebo Broderiakademi.
Det är viktigt att du berättar vad du vill använda stipendiet till.
Skicka ansökan som e-post eller brev senast den 10 januari 2021 till

Lena Andersson, vice ordförande
Postadress: Lena Andersson Mullvadsvägen 4 296 72 Yngsjö
E-postadress: lenaanderssonmail@gmail.com