En liten påminnelse till alla som inte har gjort det än:
Kom ihåg att betala årsavgiften i Täcklebo Broderiakademi för år 2021 senast 28 februari!
300 kr för vuxen, 100 kr för ungdomsmedlem under 25 år på PG 832 26 77-9
400 kr för utlandsmedlem (på grund av mycket dyrare porto för tidningsutskick), IBAN SE 29 9500 0099 6026 8322 6779, BIC NDEASESS

Vid ”pappersårsmötet” kommer de inkomna röstsedlarna att kollas upp mot listan över de medlemmar som betalat in årsavgiften.

Vänliga broderihälsningar till alla medlemmar i Broderiakademin
från Kassören”