Textila Äventyr är en grupp, bestående av 34 kvinnor med skiftande bakgrund; alltifrån utbildade yrkesverksamma konstnärer till hobbybrodöser. Det som förenar oss är ett stort intresse för fritt broderi; både broderiets historia men framförallt att utöva och utveckla det som en konstform.

Gruppen Textila Äventyr har valt att utifrån våra erfarenheter, minnen och upplevelser tolka vad som är Mitt Göteborg. Vi har använt fritt broderi i många olika former för att gestalta detta. Vi träffas en gång per vecka, utbyter ideer, lär av varandra och framför allt hämtar inspiration från varandras pågående arbeten. Det är bilder framställda av olika material såsom tyg, tråd, garn, spetsar, knappar, men ibland också papper, spikar, metalltråd… Endast fantasin sätter gränser. Ibland blir arbetet en bild, en del av ett lapptäcke, en kudde eller en dekoration på ett klädesplagg men lika ofta en väska. Gruppen har arrangerat flera utställningar, bl a i Botaniska Trädgården, Frölunda kulturhus, Vingen,Torslanda ,

Masthuggskyrkan och nu åter här i Frölunda Kulturhus. Textila Äventyrs medlemmar erbjuds också årligen deltagande i workshops under ledning av olika konstnärer. Gruppen är en lokalgrupp av Täcklebo Broderakademi (www.broderiakademin.nu) som är en nationell förening vars syfte är att ta tillvara broderiets historia men också främja det fria broderiets utveckling. Broderiakademin ordnar årligen kurser, utställningar, delar ut stipendier och ger ut en medlemstidning. Textila Äventyr har funnits sedan 2005.

Utställningen pågår 2 april – 8 maj 2022