IMG-7060

Broderiakademin är en ideell förening. Här samlas vi som gillar att brodera. Vår främsta paroll är Brodera fritt! Uttryck dig i broderi!

Vi arbetar för att broderiet ska erkännas som konstnärligt uttrycksmedel och för att öka
medvetenheten om broderiets tradition och utveckling. Dessutom vill vi vara ett forum för att stärka samhörigheten mellan oss som arbetar med broderi.

Kom med du också!

Det kostar 300 kronor att vara medlem under ett kalenderår. Du som är under 25 år betalar 100 kronor.

Detta får du:

  • 2 dubbelnummer av vår tidning, Sveriges enda broderitidning. Den innehåller artiklar, gör det själv, medlemsinformation och mycket annat intressant. Den kommer ut i juni och december.
  • Möjlighet att delta i en lokalgrupp på ”en plats nära dig”.
  • Möjlighet att delta i vår årliga tävling om Guldnålen.
  • Möjlighet att delta i föreningens jurybedömda utställningar
  • Möjlighet att gå en broderikurs anordnad av föreningen.
  • Chansen att träffa engagerade och likasinnade människor.
  • Vårt årsmöte äger rum på senvintern och dit är alla medlemmar välkomna på föreläsningar och andra aktiviteter.

Bli medlem nu!

Betala 300 kr för vuxen, 100 kr för ungdomsmedlem under 25 år, på PG 832 26 77-9.
400 kr för utlandsmedlem (på grund av mycket dyrare porto för tidningsutskick), IBAN SE 29 9500 0099 6026 8322 6779, BIC NDEASESS.

Meddela ditt namn, adress och mailadress till vår kassör Ulrica Pracht , genom att maila: ulrica.broderiakademin@gmail.com.
Är du ny medlem? Skriv Ny medlem i rubriken. Bekräftelse på ditt medlemskap kommer efter ca 4 veckor.

Du är mycket välkommen!

Informationsmaterial

Vill du tipsa om Broderiakademin och värva en vän? Skriv ut och dela ut eller sätt upp på en anslagstavla!