Broderiakademin är en förening som arbetar för att visa broderiets möjligheter som konstnärligt uttrycksmedel och för att stärka samhörigheten mellan oss som broderar. Föreningen vill främja intresset för fritt broderi, och alla som har ett lustfyllt intresse för broderi är välkomna att bli medlemmar!

Textilkonstnären Elsa Agélii fick hjälp med sin trädgård och på kvällarna lärde hon ut broderi.

Föreningen grundades av textilkonstnären Elsa Agélii på 90 -talet. Elsa Agélii blev föreningens första ordförande och är idag hedersordförande i Täcklebo broderiakademi.

I föreningen finns hobbyister, yrkesverksamma konstnärer, lustbrodöser, konstvetare, skribenter, pedagoger och många andra, med intresset för fritt broderi som sammanhållande länk. Vi välkomnar dig som är nyfiken och intresserad – även dig som känner dig lite som en nybörjare.

Föreningen har idag drygt ca tusen medlemmar med många lokalgrupper över hela landet. Medlemmarna ger varandra idéer som inspirerar till eget skapande och gemenskap. Varje lokalgrupp sköter sina träffar, aktiviteter och eventuell annan verksamhet fritt. Alla medlemmar har rätt att vara delaktiga där, och varje medlem kan själv ta initiativ till att starta en ny grupp.

Täcklebo Broderiakademi, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Föreningens ändamål är att:

  • främja broderiet som konstnärligt uttrycksmedel
  • öka medvetenheten om broderiets tradition
  • främja möjlighet till broderiets vidareutveckling
  • skapa nya arenor för broderiet att möta publiken
  • vara ett forum för att stärka samhörigheten mellan dem som arbetar med broderi

Medlemstidning

Utkommer två gånger per år och innehåller diskussioner, recensioner, reseberättelser, artiklar om aktuella brodöser och nya tekniker, med mera. I varje nummer publiceras aktuell information om lokalgrupper, styrelsens kontaktinformation och annan viktig föreningsinformation.

Styrelsen

Styrelsen är utspridd i hela Sverige, och vi har inget centralt kontor. Istället träffas där det passar och dit alla kan ta sig under mötestillfället. Vid frågor mejla oss gärna på styrelsenbroderiakademin1@gmail.com

Ordförande: Emma Ewadotter

Lokalgrupper

Broderiakademin består av, förutom styrelse och individuella medlemmar, lokalgrupper runt om i Sverige. Det är broderigrupper som bildats av medlemmarna själva. Alla i gruppen är medlemmar i Täcklebo Broderiakademi och varje grupp är öppen även för andra medlemmar. Gruppen bestämmer själv sina mötestider och aktiviteter. Varje medlem kan knyta andra medlemmar till sig för att bilda en ny, lokal broderigrupp. Det kan bildas nya grupper på en ort där det redan finns en grupp, det finns ingen maxgräns och möjligheterna är oändliga.

Stipendium och broderitävling

Vi delar varje år ut ett broderistipendium till en student som utmärkt sig inom vårt område. Vi anordnar också årligen tävlingen Guldnålen som är öppen för alla medlemmar. Alla bidrag ställs ut i samband med årsmötet.

Årsmöte

Varje år på vårvintern ordnas en härlig tillställning med årsmöte, föredrag, utställningar, workshops med mera, något som alla medlemmar är välkomna att delta i.

Övrigt

Utställningar, kurser, resor och andra aktiviteter arrangeras på frivilligbasis i flertalet av våra lokala grupper. Centralt har styrelsen, i samarbete med medlemmarna, ordnat jubileumsutställning, gett ut broderiboken Broderade berättelser och bjudit in till träffar för lokalgruppernas kontaktpersoner.

Kalendarium

Föreningen publicerar kontinuerligt broderirelaterad information i medlemstidningen och på hemsidan. Vem som helst som håller kurser eller ställer ut broderier är välkomna att anmäla sitt evenemang till oss, så publicerar vi det i kalendariet.

Broderiakademin är en nätverkande förening som på ett vidsynt och varierat sätt vill främja det fria broderiet. Ett sätt är att samarbeta/samverka med föreningar och organisationer som tjänar samma syfte. Dessa får gärna ge våra medlemmar vissa förmåner i form av rabatterade priser för kurser och resor. Vi är öppna för ytterligare samarbete med andra föreningar och organisationer.