Styrelsen 2022

Elsa Agélii, Täcklebo, hedersordförande
Ordförande, vakant
Emma Ewadotter, Umeå, vice ordförande; emmaewadotter@gmail.com
Ulrica Pracht, Linköping, kassör; ulrica.broderiakademin@gmail.com
Sophie Forsman Eriksdotter, Färjestaden, sekreterare; sophie.broderiakademin@gmail.com
Marie Louise Alfredsson, Tibro, ledamot; marielouise.broderiakademin@gmail.com
Chatrin Johnson, Sundsvall, ledamot; chatrinjohnson@gmail.com
Annika Widmark, Stockholm, ledamot; annika.broderiakademin@gmail.com

Styrelsens arbete är en viktig del av föreningen, men vi vill gärna ha kontakt med er som är medlemmar. Vi är öppna för förslag och frågor, så hör gärna av dig till någon av oss. Vill du nå någon i styrelsen skriv till styrelsenbroderiakademin1@gmail.com

Webbredaktör: Karina Jarrett, Emma Ewadotter
Instagram: Chatrin Johnson
Facebook: Sophie Forsman