Temat 2022- Vad tar du med dig till en öde ö? Vi säger grattis till årets vinnare!

Varje år vid Broderiakademins årsmöte hålls Sveriges största broderitävling. Tävlingen är öppen för alla medlemmar och temat väljs av den lokalgrupp som är med och arrangerar årsmötet i sin stad.

Temat och eventuella riktlinjer om montering och storlek – samt vart bidraget ska skickas – presenteras och beskrivs i detalj i medlemstidningen #3-4 varje år, i samband med att programmet till årsmötet publiceras.

Skicka in ditt bidrag tillsammans med årets blankett för Guldnålstävlingen. Blanketten skickas ut med medlemstidningen till alla medlemmar tillsammans med information om betalning för konferensen, inbjudan och kallelse till årsmötet.

Regler för deltagarna i tävlingen

  • Att du måste vara medlem i Broderiakademin för att deltaga i denna broderitävling.
  • Att de kriterier som är uppsatta av arrangören av tävlingen ska respekteras.
  • Att endast ett bidrag per deltagare får lämnas in.
  • Att inskickade bidrag ska vara osignerade.
  • Att på baksidan av tävlingsbidraget ska finnas ett igenklistrat kuvert med deltagarblanketten där deltagarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. försäkringsvärde ska finnas med.
  • Att skicka med frankerat och adresserat emballage för retur av bidraget.

Redo att hängas – Redo att hängas betyder att det ska finnas öglor eller krokar på var kant av broderiets baksida. Det saknas på väldigt många av de inskickade broderierna, så ta en titt på broderiets baksida innan du packar och skickar in det.

Mjuk montering – innebär att ditt broderi helst ska kunna ”vikas ihop” och skickas i ett kuvert. Det vill säga det ska inte ramas in i en hård ram eller sättas upp på en platta.