MEDLEMSSTIPENDIUM

Föreningen har avsatt 10 000 kr per år, att fördelas mellan två eller flera sökande.

Syfte:

Att uppmuntra, stimulera och inspirera alla brodöser till utveckling inom det textila området och då framförallt inom fritt broderi.

Kriterier:

Stipendiet ska användas till fortbildning, studier, kurs eller/och studieresor inom det textila området.

Vem kan söka? :

Stipendiet vänder sig till alla medlemmar i föreningen enligt följande:

  • Du ska ha varit medlem i föreningen minst tre år.
  • Stipendiet kan endast sökas av enskild medlem.
  • Samma person kan inte tilldelas stipendiet mer än en gång under en 5-årsperiod.
  • Stipendiet är inte skattepliktigt eftersom mottagaren bara får det under ett år.
  • Styrelseledamot kan inte söka.

Styrelsen utser stipendiaterna. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Redovisning:

Du kan välja hur du vill redovisa:

Redovisningen kan göras skriftligt som en artikel, i bildform eller som ett föredrag.
Det hela publiceras på hemsidan och i tidningen och eller som föredrag på årsmötet. Redovisningen ska presenteras senast 31 dec det år som stipendiet är beviljat.

Utbetalning av beviljat bidrag sker efter redovisning och med kvitton för kostnaderna

Ansökningstid:

Sista ansökningsdag är 10 januari, varje år. Ansökningarna behandlas på styrelsemöte i januari. Årets stipendiater delges på årsmötet.

Frågor om stipendiet ställs till Emma Ewadotter

emma@broderiakademin.nu

Ansökningsblanketten hittar du här nedan och kan laddas ner som PDF.

Välkommen med din ansökan


Medlemmar som fick 2021 års medlemstipendium är:

Erika Cyrillus från Enköping

Kerstin Hammarsson från Källö Knippla

Boel Östlund från Jönköping

Nina Johansson från Helsingborg

Dessa fyra personer har nu 2 500 kronor att använda till sin utveckling inom det textila område och då framför allt det fria broderiet.

Dessutom har vi i år ett speciellt stipendium till minne av HARALD EDSTRÖM från Nösund. Det stipendiet har med 5 000 kronor tillfallit Elfrida Nilsdotter Ahlby från Visby.

Vi gläds med er alla fem och ser fram emot att få höra/ läsa om hur ni använt pengarna. Grattis!