Nytt från styrelsen

Kicki Sjöblom har lämnat sin plats i styrelsen av personliga skäl. Hennes uppgifter med medlemsregistret mm har tills vidare övertagits av Barbro Lindberg. Vi tackar Kicki för hennes arbete och kommer att sakna henne. Sommarhälsningar Styrelsen

Rapport från styrelsemötet i Stockholm (#2 2016)

Styrelsen träffades 23 och 24 april i Stockholm. Även denna gång i Handarbetets Vänners vackra hus. Kassören Britt-Marie berättade att ekonomin är god och att föreningen har 1.176 medlemmar. Att vara kassör är ett omfattande arbete och styrelsen kommer att lägga ett förslag till årsmötet 2017 om arvode till kassören. Att ha kontaktpersonträff vartannat år … Fortsätt läsa Rapport från styrelsemötet i Stockholm (#2 2016)